Wij zijn open, maar alleen op afspraak

Stichting VluchtelingenWerk Almelo (SVWA) helpt vluchtelingen met een verblijfsstatus die in de gemeente Almelo wonen door ze te begeleiden en te ondersteunen. We zetten ons in voor vluchtelingen met als doel om hun integratie en participatie te bevorderen. Daarbij gaat het om hulp bij praktische zaken, zoals huisvesting, scholing en financiën, maar ook om sociale vragen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd.

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen en een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen worden statushouders genoemd. Onze vrijwilligers begeleiden nieuwe statushouders in de eerste periode van hun huisvesting in de gemeente intensief. Uitgangspunt daarbij is het streven naar zelfredzaamheid van de statushouder door zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van mensen.

Naast deze maatschappelijke begeleiding biedt Vluchtelingenwerk Almelo ook juridische begeleiding bij gezinshereniging en individuele taalcoaching ter ondersteuning van het inburgeringstraject van statushouders.