Over ons

Stichting Vluchtelingen Werk Almelo (SVWA) helpt statushouders in de gemeente Almelo. Statushouders zijn vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvragen en een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen.

De taken, die we als Stichting Vluchtelingenwerk Almelo (SVWA) uitvoeren, zijn het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring met de doelgroep, eerst onder auspiciën van de gemeente Almelo en vervolgens via VW (Vluchtelingenwerk) Twente, VW Overijssel, VW Oost Nederland weer terug naar de Gemeente Almelo als SVWA.

Gedurende onze jarenlange werkzaamheden in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Almelo, het sociale domein en andere betrokken stakeholders en ketenpartners hebben we veel expertise opgebouwd, waardoor we naar ieders tevredenheid de cliënten kunnen begeleiden naar volledige -of zoveel mogelijke- zelfredzaamheid in onze complexe en bureaucratische maatschappij.

Rafy, onze coördinator

Rafy is onze coördinator. Hij werkt vanaf 2017 voor deze stichting. Rafy is de spin in ons web van vluchtelingensteun en is van alles op de hoogte. Hij stelt nieuwe statushouders gerust bij hun eerste kennismaking. Hij is de gastheer van ons kantoor aan het Stadhuisplein.

Rafy komt uit Armenië en functioneert af en toe zelfs als tolk. Hij voelt aan den lijve aan hoe een nieuwkomer zich voelt. Dat heeft al menige nieuwe Almeloër mogen ervaren.

Lees meer over onze taken

Ook vrijwilliger worden?

Wij kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Naast gezinsbegeleiders en taalbegeleiders zijn er ook andere taken die in de stichting gedaan moeten worden. Neem contact met ons op naar de mogelijkheden.

Gezinsbegeleiders

Gezinsbegeleiders
Zodra een statushouder aan gemeente Almelo is toegewezen koppelen wij hier een vrijwilliger aan die het gezin wil begeleiden bij zaken zoals een woning, inrichting, school voor de kinderen en het vinden van werk.

De gezinsbegeleider heeft een ondersteunende rol met als doel om het gezin zelfstandig te laten functioneren binnen onze maatschappij.

Taalbegeleiders

Taalbegeleiders
Alles begint met taal: het volgen van een opleiding of het vinden van werk.
Veel statushouders hebben moeite met het leren van de Nederlandse taal. Daarom helpen we mensen graag met het verbeteren daarvan.

Taalcoaching gebeurt doorgaans aanvullend op taallessen die elders gevolgd worden, zoals bij de inburgeringscursussen.

Bestuur

De stichting wordt geleid door het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Roelof van Blommestein), een secretaris (Wouter van Tol), en een penningmeester (Marc de Wit).

Vrijwilligers

Rafy is onze beroepskracht. Hij wordt in alle werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Onze vele vrijwilligers zijn op verschillende manieren en terreinen actief. In hoofdlijnen bestaan zij uit gezinsbegeleiders en taalbegeleiders. Er zijn zo’n twintig begeiders die helpen.

Wij laten nieuwkomers graag zien, dat zij een rol kunnen vervullen in onze gevarieerde gemeente. Jij ook?