Over ons

Stichting Vluchtelingen Werk Almelo (SVWA) helpt statushouders in de gemeente Almelo. Statushouders zijn vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvragen en een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen.

Onze vrijwilligers zetten zich in om de integratie en participatie van deze statushouders te bevorderen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan hulp bij huisvesting, scholing en financiën, maar ook aan sociale vragen waarmee statushouders worden geconfronteerd. Kort na de aankomst in Almelo is de begeleiding intensief. Ons uitgangspunt is is het streven naar zelfredzaamheid van de statushouders. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van mensen.

Naast maatschappelijke begeleiding biedt SVWA soms ook juridische ondersteuning bij gezinshereniging en individuele taalcoaching ter bevordering van het inburgeringstraject van statushouders.

Onze coördinator Rafy Sarkesian

Gastheer Rafy komt zelf uit Armenië. Hij weet als geen ander wat het is om als nieuwkomer in een ander land opnieuw te moeten starten.

Vanaf 2017 werkt hij als spin in het web voor SVWA. Naast tolk probeert Rafy ook mensen met elkaar te verbinden en hen de weg te wijzen in dit land met een andere cultuur en gewoonten.

Vrijwilligers

Onze vele vrijwilligers zijn op verschillende manieren actief. In hoofdlijnen bestaan zijn uit gezinsbegeleiders en taalbegeleiders. Er zijn zo’n twintig begeiders die vrijwillig helpen.

Bestuur

De stichting wordt geleid door het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Roelof Blommestein) secretaris (Tineke Meeussen) en een penningmeester.

Meld je aan

Wij kunnen meer vrijwilligers gebruiken. Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP