Een steentje bijdragen?

SVWA is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Mocht je geen mogelijkheden zien om als vrijwilliger aan de slag te gaan maar wel graag iets kunnen betekenen dan is je financiële bijdrage meer dan welkom.

Ook vrijwilliger worden?

Wij kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Naast gezinsbegeleiders en taalbegeleiders zijn er ook andere taken die in de stichting gedaan moeten worden. Neem contact met ons op naar de mogelijkheden.

Vluchtelingenwerk Almelo financieel steunen

Statushouders worden regelmatig geconfronteerd met uitgaven, die ze niet kunnen dragen. Hierbij kun je denken aan de kosten voor vliegtickets voor achterblijvers, die toestemming hebben om ook naar Nederland te komen (in het kader van gezinshereniging). Maar ook heel andere onvoorziene uitgaven zoals tandartskosten of reiskosten naar een cursus buiten Almelo kunnen al voor grote problemen zorgen bij deze armlastige mensen.

Juist voor dit soort zaken heeft SVWA ook een noodfonds. Hieruit kunnen statushouders een financiële ondersteuning krijgen welke in principe ook weer terugbetaald moet worden. Dit laatste is ook niet altijd mogelijk, zodat de lening wordt omgezet in een gift. Dit valt natuurlijk buiten de subsidiegelden welke we van de gemeente krijgen om ons dagelijks werk te kunnen doen.

Wilt u ons en met name statushouders een steuntje in de rug geven, doneer dan op rekeningnummer:

NL30INGB0655304223 ten name van Stichting Noodfonds Vluchtelingen Almelo

Wij laten nieuwkomers graag zien, dat zij een rol kunnen vervullen in onze gevarieerde gemeente. Jij ook?